Jeg vil gøre en forskel for dig og din familie, som jeg har gjort en forskel for min familie.

 

Min drivkræft er min kæmpe passion for mennesket og dets muligheder. Jeg er optaget af hvilken forskel vi, som forældre kan gøre, for vores barn ved at være bevidste om vores lederskab ind i familien.

Vi skal, som forældre, være vores barns højre hånd. Guide dem ind i livet og vise dem vejen til et godt liv, som menneske med diagnoser. Dette kræver utrolig meget af os som forældre og det kræver at vi får de rette redskaber til at skabe denne vej.

Jeg er et menneske med tanke på alt det gode og fokusere på det jeg kan gøre for at gøre en forskel. Netop derfor er jeg der hvor jeg er. Netop derfor hoppede jeg ud i verden, som selvstændig familie rådgiver i Maj 2018.

Jeg har selv diagnoser tæt inde på livet og jeg ved hvad der skal til for, at få hverdagen til at fungere.

Familien Jørgensen består af Torben (min mand), Niels på 12 år og Lauge på 6 år. Niels er diagnostiseret med atypisk autisme i 2013. I 2017 blev han igen udredt og fik diagnosen infantil autisme og ADHD. I efteråret 2018 blev også tourette en del af Niels´s liv. Lauge er neurotypisk, altså en dreng der udvikler sig normalt.

Min faglighed

Udover at være mor og gået vejen selv er jeg fagligt uddannet. Jeg er uddannet pædagog i 2007 og har arbejdet i børnehave, SFO og med udviklingshæmmede. Siden 2013 har jeg løbende deltaget i flere kurser inden for autisme og ADHD.

November 2018 bød på Skivekonferencen hvor jeg holdte et oplæg med titlen: “En trekantet familie i et firkantet samfunde – Stress, skoleværing og tværfagligt samarbejde”.

Min rådgivning tager afsæt i de erfaringer, som jeg har tillært mig i rollen som mor og pædagog. Jeg er bevidst om hvilke løsninger, der skal til for, at I som familie kan fungere ud fra de præmisser, I skal leve under. At få rådgivning udefra, af mig, som forstår jeres situation, kan skabe solid grobund for en positiv udvikling.

 I vil, som familie, opleve min rådgivning som nærværende, forstående og anerkendende. Dette ligger dybt i min overbevisning som menneske. Ydermere har vi, som forældre, mødt mange mennesker gennem vores gang på kommunen, børnepsykiatrisk, børnehave, skole osv. Der hvor vi blev set og hørt, fandt vi ro og den rette hjælp til Niels. Denne erfaring er vigtig for mig at føre videre i min rådgivning, for I skal som familie føle jer set og hørt.

Sammen skal vi skabe gode løsninger, så I kan få energi til det der virkelig betyder noget, familien.

{

Det er så vildt hvad dit forløb har gjort!

At jeg kan bevare roen. Vi har fået brev fra VISO nu, og PPR forventer de starter op inden for de næste 14 dage. Og det tager jeg imod med ro i kroppen. Ingen frygt for at skulle kæmpe med dem, fordi jeg ved jeg har roen og magten i det her. At jeg kan bruge min simple vejrtrækningsøvelser når jeg kan  mærke at kroppen arbejder ekstra inden en samtale eller når det hele kører lidt højt herhjemme. At jeg formår at mærke efter, stoppe op og trække mig. At jeg nok skal nå tingene selvom jeg vælger sofaen fordi kroppen har brug for det. Listen er lang. Det har virkelig forandret min familie.

– Pernille 4 ugers forløbet

Mine samarbejdspartnere

Tak til Mobilize Me og Topic.fo for at tro på mig og stole på min kunnen.

Topic.fo

Kun 24 timer efter at jeg havde trykket på start til min virksomhed, Rikke Steen – Rådgivning for familier, kontaktede Topic.fo.

De ville blot hører mig om jeg ville med til Færøerne for at formidle viden om autisme og ADHD.

 

Jeg var så stolt og beæret over dette at jeg næsten mistede pusten.

Fra 1. mail til vi stod på Færøerne gik der 5 mdr. Vi begav os ud på rejsen i Oktober 2018.

En rejse for at formidle min viden omkring autisme og ADHD.

Jeg afholde foredraget Kunsten at (over)leve som familie med autisme og ADHD. Ydermere afholde jeg to workshops omhandlende konflikthåndtering og planlægning.

Vores samarbejde bar frugt og i juni 2019 tager vi afsted igen.

Det er en kæmpe ære at være en del af teamet og ser frem til endnu flere rejser.

Topic.fo har en aktiv facebook side, hvor du kan se meget mere. Klik på linket herunder.

Mobilize Me

Vi startede meget tidligt med pictogrammer og visuelle guidning til Niels.

Dette for at skabe overblik og forudsigelighed for Niels. Hverdagen var alt for svær at gennemskue og vi fik derved mange konflikter og nedsmeltninger.

Derfor er en af mine spids kompetencer også planlægning, strukturering og anvendelse af forskellige støttesystemer.

I takt med at Niels blev ældre, var vores tegninger/billeder ikke længere så aktaktive og jeg måtte tænke på et andet alternativ.

Valget blev Mobilize Me. Et gennemtænkt og meget brugervenligt program, som fungerede og fungere rigtig godt for både os og Niels.

Samarbejdet startede med, at jeg blev ambassadør for Mobilize Me. Jeg havde det fantastisk med at være en del af en virksomhed der gav så meget mening. Jeg ville være med til at udbrede viden om systemet.

Nu er der en kontrakt på vores samarbejde. En kontrakt der bevidner, at vi sammen vil skabe noget godt for mennesker.

 Jeg vil bruge dette samarbejde til at: 

  • formidle min viden om og undervise i brugen af Mobilize Me.
  • få forældre, fagfolk, pårørende til at stille skarpt på vigtigheden i planlægning, struktur og støttesystemer.
  • hjælpe med at finde frem til løsninger der virker.

Mobilize Me og jeg kan noget sammen og det bliver til gavn for dig og din familie.